Řízení rizik 
IDARapp©

Snadné vytváření dokumentace řízení rizik vašich prostředků
ve shodě s požadavky MDR/IVDR
a norem díky profesionální webové aplikaci pro efektivní řízení rizik během celého životního cyklu.

IDARapp© DEMO

Kompletní dokumentace

Aplikace vytváří v cs/en samostatné plány a zprávy řízení rizik, karty rizik, FMECA analýzy a návody k použití  přizpůsobené prostředkům.

Shoda s požadavky

Obsahová stránka aplikace a generované dokumenty jsou plně kompatibilní s požadavky MDR/IVDR a ISO 14971/A11.

Úspora nákladů

Roční neomezené užívání aplikace pro celé portfolio prostředků výrobce bez ohledu na počet uživatelů za 650 Kč / měsíc.

Identifikace nebezpečí

Jednoduchý formulář s množstvím nápověd pro snadnou identifikaci nebezpečí, sledu událostí, nebezpečných událostí a poškození.

Analýza a kontrola rizik

Aplikace umožňuje analýzu rizik pomocí FMECA. vyhodnocení akceptovatelnosti rizik a evidenci procesu kontroly každého rizika.

Celkové zbytkové riziko

Samostatný formulář s nápovědami umožňuje vyhodnocení celkového zbytkového rizika každého prostředku.

IDARapp© Master

Kurz s 82% dotací MPSV 

Staňte se mistrem v řízení rizik zdravotnických prostředků a excelujte v souladu s nařízením (EU) MDR/IVDR pomocí webové aplikace IDARapp©.

Pomůžeme vám s realizací požadavků MDR/IVDR na řízení rizik

Kontaktujte nás.