NAŠE VZDĚLÁVACÍ AKCE JSOU VÁM NYNÍ BLÍŽE. 
4 VELKÁ MĚSTA V ČR 
A NA SLOVENSKU.

MANAGEMENT RIZIK PODLE ISO 14971:2019

MANAGEMENT RIZIK PODLE POŽADAVKŮ NAŘÍZENÍ MDR 2017/745 

AUDIT požadavků Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích včetně požadavků ISO 13485:2016 
a 14971:2020 pro výrobce, distributory, zplnomocněné zástupce a ostatní hospodářské subjekty

NÁŠ NEJNOVĚJŠÍ SEMINÁŘ
Management rizik zdravotnického prostředku podle ISO 14971:2019 a požadavků Nařízení MDR 2017/745

Vytvořte si plán managementu rizik pro Váš zdravotnický prostředek podle nových požadavků ISO 14971:2019 a MDR 2017/745 a identifikujte relevantní nebezpeční.

8+

LET ZKUŠENOSTÍ S ŘÍZENÍM RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Naši lidé jsou zkušení specialisté v segmentu zdravotnického práva, klinického hodnocení a  řízení rizik

36+

REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Implementujeme požadavky na řízení rizik, vytváříme klinická hodnocení a realizujeme audity shody s Nařízením

600+

PROŠKOLENÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

Naše školení vytváříme s myšlenkou jednoznačné pomoci při implementaci Nařízení do praxe výrobců a dalších subjektů

1287+

HODIN VĚNOVANÝCH ANAlÝZE RIZIK PRO NAŠE KLIENTY

Analýzu rizik realizujeme výhradně ve spolupráci s klienty a pro všechny z nich vždy individuálně nastavujeme metodiky

3445+

IDENTIFIKOVANÝCH RIZIK A OPATŘENÍ KE KONTROLE RIZIK

Analyzujeme rizika, nastavujeme reálné hladiny akceptovatelnosti rizika a vytváříme opatření, která v praxi fungují