Váš průvodce k dodržování MDR 2017/745

1 Rozhodněte o použití a klasifikaci zdravotnického prostředku

2 Stanovte procesy a zdroje životního cyklu zdravotnického prostředku

3 Nastavte managementu rizik/kvality, posuďte rizika a realizujte nápravná opatření

4 Sestavte technickou dokumentaci zdravotnického prostředku

5 Registrujte zdravotnický prostředek a jeho výrobce

6 Dokončete klinické hodnocení zdravotnického prostředku

7 Nastavte vhodnou distribuční praxi zdravotnického prostředku

8 Dokončete administrativní postupy a harmonizujte management rizik/kvality s ostatními procesy

9 Dokončete plnění požadavků EU MDR 2017/745 

5+

LET ZKUŠENOSTÍ S ŘÍZENÍM RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ

Naši lidé jsou zkušení specialisté  v segmentu poskytování zdravotní péče, klinických laboratoří a  zdravotnických prostředků

34+

REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK VE ZDRAVOTNICTVÍ

Podle potřeb klientů implementujeme management rizik, definujeme procesy s hrozbami a vytvoříme funkční analýzu rizik

1156+

HODIN VĚNOVANÝCH ANAlÝZE RIZIK PRO NAŠE KLIENTY

Analýzu rizik realizujeme výhradně ve spolupráci s klienty a pro všechny z nich vždy individuálně nastavujeme metodiky

3421+

IDENTIFIKOVANÝCH RIZIK A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Nastavujeme perspektivní hladinu akceptovatelnosti rizika a vytváříme opatření, které v praxi fungují