Audit požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích pro výrobce, distributory a ostatní hospodářské subjekty

RiskApp Intuition - nová aplikace pro řízení rizik zdravotnických prostředků

NAŠE NEJŽÁDANĚJŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

ONLINE SEMINÁŘ Požadavky Nařízení EU MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích 

praktický ONLINE seminář s množstvím příkladů a návody na realizaci požadavků Nařízení EU MDR 2017/745

8+

LET ZKUŠENOSTÍ S ŘÍZENÍM RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Naši lidé jsou zkušení specialisté v segmentu zdravotnického práva, klinického hodnocení a  řízení rizik

36+

REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Implementujeme požadavky na řízení rizik, vytváříme klinická hodnocení a realizujeme audity shody s Nařízením

600+

PROŠKOLENÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

Naše školení vytváříme s myšlenkou jednoznačné pomoci při implementaci Nařízení do praxe výrobců a dalších subjektů

1287+

HODIN VĚNOVANÝCH ANAlÝZE RIZIK PRO NAŠE KLIENTY

Analýzu rizik realizujeme výhradně ve spolupráci s klienty a pro všechny z nich vždy individuálně nastavujeme metodiky

3445+

IDENTIFIKOVANÝCH RIZIK A OPATŘENÍ KE KONTROLE RIZIK

Analyzujeme rizika, nastavujeme reálné hladiny akceptovatelnosti rizika a vytváříme opatření, která v praxi fungují