Jsme váš partner pro realizaci managementu rizik zdravotnických prostředků a požadované  dokumentace, klinické hodnocení, PMCF a právní konzultace 

Díky našim službám klienti úspěšně registrují své zdravotnické prostředky na SÚKL nebo získávají certifikáty vydané oznámenými subjekty / notifikovanými osobami