Audit požadavků Nařízení MDR pro hospodářské subjekty

  • Chcete si být jistí, že jste na MDR připraveni?
  • Chcete vědět, zda máte správně nastavené procesy
    a všechny potřebné dokumenty, které Nařízení MDR vyžaduje?
  • Nyní je ten správný čas se na požadavky Nařízení MDR 2017/745 připravit

Co všechno pro Vás uděláme

Provedeme audit požadavků nebo dílčích částí Nařízení, související legislativy a norem nebo jejich dílčích částí. 

Audit obecných požadavků Nařízení, související legislativy a norem pro výrobce, zplnomocněné zástupce, dovozce, distributory a servis

Audit požadavků Nařízení na QMS
a řízení rizik včetně příslušné dokumentace

Audit požadavků na klinické hodnocení a PMCF včetně dokumentace

Audit technické dokumentace

Na základě podrobné zprávy z auditu budete vědět, jaké požadavky z pohledu konkrétního hospodářského subjektu splňujete, jaké požadavky musíte splnit a jak je do 26. 5. 2021 implementovat. Dostanete podrobný soupis informací o požadavcích na dokumentaci a jak stávající dokumentaci doplnit.