KONZULTACE / AUDIT POŽADAVKŮ NAŘÍZENÍ 2017/745

  • Chcete si být jistí, že jste na Nařízení MDR připraveni?
  • Chcete vědět, zda máte všechny potřebné dokumenty, které Nařízení MDR vyžaduje?
  • Nyní je ten správný čas se na všechny požadavky Nařízení MDR 2017/745 připravit

Co všechno pro Vás uděláme

Provedeme audit požadavků nebo dílčích částí Nařízení, související legislativy a norem nebo jejich dílčích částí. 

Audit obecných požadavků Nařízení, související legislativy
a norem 

Audit požadavků Nařízení na management rizik MDR 

Audit požadavků Nařízení na klinické hodnocení
a PMCF 

Na základě podrobné zprávy z auditu budete vědět, jaké požadavky z pohledu konkrétního hospodářského subjektu splňujete, jaké požadavky musíte splnit a jak je do 26. 5. 2021 implementovat. Dostanete podrobný soupis informací
o požadavcích na dokumentaci a jak stávající dokumentaci doplnit.