SEMINÁŘ

Audit požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích

Praktický seminář s množstvím příkladů a návodů na realizaci interního auditů požadavků Nařízení EU MDR 2017/745 v prostředí hospodářských subjektů

Text obsahu semináře

Audit požadavků Nařízení jako