Přihlášení na seminář 
Klinické studie, zkoušky a povýrobní klinická sledování zdravotnických prostředků podle požadavků Nařízení EU MDR