Přihláška na prezenční seminář 
Klinické hodnocení a povýrobní klinická sledování PMCF zdravotnických prostředků podle požadavků Nařízení 2017/745