Přihláška na virtuální seminář 
Klinické hodnocení a povýrobní klinická sledování PMCF zdravotnických prostředků podle požadavků Nařízení MDR 2017/745