Přihláška na virtuální seminář
Management rizik zdravotnických prostředků
a prostředků IVD podle ISO 14971:2019, Nařízení MDR 2017/745 a IVDR 2017/746