Přihláška na virtuální seminář
Management rizik zdravotnických prostředků
a prostředků IVD podle ISO 14971:2019, Nařízení 2017/745 a 2017/746