Přihlášení na prezenční seminář
Požadavky Nařízení EU 2017/745
o zdravotnických prostředcích