Identifikacation of Defect and Analysis of Risk

webová aplikace

realizaci a dokumentace managementu rizik

jednoduché a efektivní zvládnutí managementu rizik  zdravotnických prostředků podle požadavků Nařízení 2017/745 a ISO 14971:2019. 


IDAR

Vložte svůj text...