Webová aplikace IDARapp

PRO ŘÍZENÍ RIZIK A KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VAŠICH PROSTŘEDKŮ

IDARapp vás provede celým procesem řízení rizik, hlídá za vás splnění všech požadavků a vytvoří vám potřebné dokumenty. Vy pouze vkládáte informace o prostředku. Co IDARapp umí:

  • Identifikaci a popis neomezeného množství prostředků díky jednoduchému formuláři
  • Vytvoření plánu řízení rizik pro všechny vaše prostředky během několika minut
  • Intuitivní identifikaci, analýzu rizik pomocí nápověd a automatické vyhodnocení rizik
  • Kompletní proces kontroly všech rizik včetně analýzy přínosů a rizik
  • Hodnocení celkového zbytkového rizika v jednom předdefinovaném formuláři
  • Kompletní dokumentaci celého procesu