PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

jednatelka společnosti

Studovala nelékařské studijní obory na 1. LF UK v Praze. Dizertační práci zaměřila na implementaci managementu rizik do integrovaného systému řízení nemocnice. 

Profesně působila nejprve jako všeobecná sestra v nemocnici v Českých Budějovicích, v ÚVN v Praze a souběžně bezmála dekádu jako pedagog a výzkumný pracovník na pozici odborné asistentky 1. LF UK v Praze. Pracovní zkušenosti od roku 2013 v oblasti managementu kvality a rizik získala na pozici manažerky kvality pro oblast zdravotní péče ve FN Motol v Praze. Následně začala pracovat jako poradkyně pro management rizik a auditní činnost v Útvaru pověřence ve FN Motol.  

Od roku 2016 pracuje na pozici manažerky rizik a auditorky. Poskytuje poradenské a vzdělávací služby včetně realizace řízení rizik pro oblast zdravotnictví pod značkou Institut managementu rizik s.r.o. 
V Institutu působí jako koordinátorka klientského managementu rizik, General Risk Manager a hlavní metodik řízení rizik ve zdravotnictví. Za sebou má celou řadu úspěšných konzultací, analýz rizik, implementací komplexního managementu rizik a školení viz reference.  Mimo to pravidelně publikuje odborné články zaměřené na management rizik ve zdravotnictví v periodicích jako je Management rizik ve zdravotnictví