PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

jednatelka společnosti

Studovala nelékařské studijní obory na 1. LF UK v Praze. Dizertační práci zaměřila na implementaci managementu rizik do integrovaného systému řízení nemocnice. V rámci profesního vzdělávání absolvovala řadu vzdělávacích akcí zaměřených na risk management, např. Risk manager (MOR, Tayllorcox), Akademie risk managementu (ARM, ČIIA), Analýza a řízení rizik - management rizik (ČSJ), Řízení rizik zdravotnických prostředků (ČSJ), dále pak Certifikovaný interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče (SAK), Požadavky Nařízení 2017/745 a Klinické hodnocení a PMCF zdravotnických prostředků (Institut managementu rizik), Příprava technické dokumentace k posouzení shody dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR) (EZÚ).

Profesně působila nejprve jako všeobecná sestra v nemocnici v Českých Budějovicích, v ÚVN v Praze a souběžně bezmála dekádu jako pedagog a výzkumný pracovník na 1. LF UK v Praze. Od roku 2013 sbírá pracovní zkušenosti v oblasti managementu kvality a rizik na pozici manažerky kvality pro oblast zdravotní péče ve FN Motol v Praze a posléze až dosud jako risk manažerka a koordinátorka auditní činnosti pro oblast ochrany osobních údajů.  

Od roku 2016 pracuje na pozici General risk manager pro oblast zdravotnictví zejména pro zdravotnické prostředky, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a osobní ochranné prostředky pod značkou Institut managementu rizik s.r.o. Za sebou má celou řadu úspěšných realizací managementu rizik včetně analýz rizik, konzultací a vzdělávacích akcí, které jsou prakticky zaměřené na získání dovedností v managementu rizik. Dále pravidelně publikuje odborná videa/články zaměřené na management rizik prostředků a risk management ve zdravotnictví a přispívá do odborného časopisu Management rizik ve zdravotnictví (na vyžádání volně k dispozici). Účastní se také jako přednášející odborných konferencí a sympozií zaměřených na risk management a kvalitu ve zdravotnictví.