Analýza rizik Software zdravotnických prostředků

Komplexní analýza kybernetických a informačních rizik (ZoKB, VoKB) včetně požadavků na ochranu osobních údajů ve zdravotnictví (GDPR) pro výrobce, dovozce, distributory, prodejce a servis software/aplikací určených pro poskytovatele zdravotní péče

 • ZDARMA vstupní posouzení požadavků kybernetické
  a informační bezpečnosti včetně požadavků na ochranu osobních údajů pro Váš software/aplikaci

 • identifikace, analýza a vyhodnocení rizik

 • navržení vhodných strategií ošetření rizik

 • vytvoření plánu realizace ošetření rizik se zbytkovými riziky

 • vytvoření Záznamu o zpracování osobních údajů

Máme znalosti požadavků zdravotnictví na kybernetickou a informační bezpečnost, můžeme Vám tak poskytnout komplexní službu.

Reference

 • vstupní audit požadavků kybernetické a informační bezpečnosti softwaru Astraia včetně požadavků na ochranu osobních údajů
 • identifikace, analýza a vyhodnocení kybernetických a informačních rizik s ohledem na rizika ochrany osobních údajů

 • navržení vhodných strategií ošetření rizik

 • vytvoření plánu realizace ošetření rizik se zbytkovými riziky

 • vytvoření Záznamu o činnosti zpracování osobních údajů

 • konzultace metodiky analýzy kybernetických a informačních rizik
 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření 

 • vytvoření metodiky monitorace ochrany osobních údajů

 • příprava a realizace monitorace ochrany osobních údajů (tj. auditní činnost) 

 • vytvoření metodiky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů DPIA


 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, definování strategie ošetření rizik, připomínkování směrnice a interních opatření

 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, definování strategie ošetření rizik, připomínkování směrnice a interních opatření
 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, definování strategie ošetření rizik, připomínkování směrnice a interních opatření
 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, definování strategie ošetření rizik, připomínkování směrnice a interních opatření
 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, definování strategie ošetření rizik, připomínkování směrnice a interních opatření