Nyní sleva 15 % pro naše absolventy roku 2020.

Virtuální seminář

Klinické hodnocení a povýrobní klinická sledování PMCF zdravotnických prostředků podle požadavků Nařízení MDR 2017/745 

Naučte se provádět klinická hodnocení a PMCF u svých zdravotnických prostředků, vytvářet plány a zprávy klinických hodnocení a PMCF. Seminář je rozdělený do jednotlivých tematických celků, podle postupu v klinickém hodnocení a PMCF. Z 2/3 seminář tvoří cvičení pod vedením zkušené lektorky s bohatou praktickou zkušeností a dovednostmi v klinickém hodnocení a realizací PMCF.

Aktuální termíny

04. 05. 2021 VIRTUÁLNÍ SEMINÁŘ

volná místa: 4

mám zájem / přihláška

6.250 Kč / 241 €

Ceny jsou uvedeny bez DPH, jsme plátci.

Podrobné informace k semináři

Cílová skupina
Seminář je určený zejména pro výrobce zdravotnických prostředků, ale i pro dovozce, distributory, osoby provádějící servis, zplnomocněné zástupce ZP a ostatní zainteresované strany v životním cyklu zdravotnického prostředku (návrh, vývoj, výroba, distribuce, skladování, dovoz, výdej, prodej, servis, vyřazení z provozu / likvidace).

Program
09:00 - 10:40 
Úvod do problematiky klinického hodnocení a PMCF, přehled legislativy a doporučených postupů pro klinické hodnocení a PMCF zdravotnických prostředků

10:40 - 10:50
Přestávka

10:50 - 11:50 
Plán Klinického hodnocení, stanovení kritérií vyhledávání: charakteristika zdravotnického prostředku, způsob použití, indikace, populace

11:50 - 12:20 
Přestávka na oběd

12:20 - 13:50 
Přístup do knihoven a registrů: Medvik, PubMed, Prospero, Medscape, ClinicalTrials.gov, vigilanční databáze, export referencí a vyhledání materiálů, v
ýběr relevantních materiálů a extrakce klinických dat

13:50 - 14:00
Přestávka

14:00 - 15:30 
Zpracování vybraných materiálů do přehledu literatury do Zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku, v
yhodnocení kvality důkazu a State of the Art 

15:30 - 15:40 
Přestávka 

15:40 - 16:50
PMCF: definice otázek, design PMCF studie, p
ropojení klinických důkazů s managementem rizik zdravotnických prostředků

16:50 - 17:00
Závěrečná diskuze a rozloučení 

Lektorky
MVDr. Veronika Valdová (specialistka na zpracování klinických hodnocení a design klinických zkoušek)
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, auditorka, konzultantka, lektorka)

Certifikát
Seminář je zakončený udělením certifikátu o absolvování semináře.

Cena
6.250 Kč / 241  bez DPH
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a certifikát. Vše zasíláme elektronicky.

Cenová zvýhodnění
Při objednávce semináře pro 3 až 5 osob za jednu společnost bude uplatněna SLEVA 15 %.
Při objednávce semináře pro 6 a více osob za jednu společnost bude uplatněna SLEVA 20 %.