Aplikace pro řízení rizik 

webová aplikace pro efektivní řízení rizik zdravotnických prostředků