Na našich seminářích dodržujeme hygienické a bezpečnostní opatření. 
Počet účastníků vždy max. 10 (vč. lektora).

PREZENČNÍ SEMINÁŘ
Řízení rizik zdravotnického prostředku podle Nařízení EU MDR 2017/745

Praktický seminář, na kterém se naučíte naplnit požadavky EU MDR 2017/745 na řízení rizik zdravotnického prostředku

Budete schopni pod vedením zkušené manažerky rizik navrhnout funkční koncept managementu rizik pro Vaši organizaci, vydefinujete proces životního cyklu zdravotnického prostředku, identifikujete hrozby, navrhnete hodnotící škály vhodné pro Vaši analýzu rizik, získáte jednoznačný návod jak pracovat s metodami analýzy rizik a vyzkoušíte si provedení analýzy rizik včetně vytvoření nápravných opatření.

Aktuální termíny pro odbornou veřejnost
- 09. 06. 2020, 9:00 - 15:30 (počet volných míst: 6/9)
TAKÉ MŮŽETE VYUŽÍT ONLINE FORMU SEMINÁŘE 

Místo konání
Opero, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město (https://opero.cz/cs/kontakt)

Praktické návody a vyzkoušené postupy realizace řízení rizik zejména pro výrobce a další zainteresované strany v životním cyklu zdravotnického prostředku.
Praktické návody a vyzkoušené postupy realizace řízení rizik zejména pro výrobce a další zainteresované strany v životním cyklu zdravotnického prostředku.

Podrobnosti o semináři níže

Cílová skupina
Seminář je určený pro výrobce zdravotnických prostředků a ostatní zainteresované strany v životním cyklu zdravotnického prostředku (návrh, vývoj, výroba, distribuce, skladování, dovoz, výdej a prodej).

Program
09:00 - 10:30 Požadavky EU MDR 2017/745 na zavedení řízení rizik zdravotnického prostředku, potažmo managementu kvality

10:30 - 10:40 Přestávka

10:40 - 12:15 Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku I. (vytvoření konceptu, tj. funkčního návrhu managementu rizik jako integrální součásti managementu kvality, popis procesu managementu rizik pro daného účastníka semináře)

12:15 - 12:45 Přestávka na oběd

12:45 - 14:15 Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku II. (definování životního cyklu zdravotnického prostředku, formulování a identifikace hrozeb, vytvoření hodnotících škál pro příčinu a závažnost hrozby)

14:15 - 15:20 Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku III. (analýza rizik, tj. vyhodnocení příčiny a závažnosti jednotlivých hrozeb, posouzení akceptovatelnosti rizik a určení zbytkových rizik, vytvoření nápravných opatření)

15:20 - 15:30 Závěrečná diskuze

Po skončení semináře bude možnost zájemcům zodpovědět dotazy, na které se nedostalo během semináře nebo navázat konzultacemi. 

Lektorka
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, auditorka, konzultantka, lektorka)

Certifikát
Seminář je zakončený udělením certifikátu o absolvování semináře.

Cena
5.500 Kč bez DPH (nejsme plátci) - v ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné studijní materiály a občerstvení.

Při objednávce semináře pro 5 až 9 osob za jednu společnost bude uplatněna SLEVA 5 %.
Při objednávce semináře pro 10 a více osob za jednu společnost bude uplatněna SLEVA 10 %.