Mgr. Marie Plíšková

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor právo) v roce 2003. Pracovala do roku 2011 jako podnikový právník v různých společnostech, kde se zabývala obchodními závazky (smlouvami), zdravotnickým právem, veřejnými zakázkami, právem IT, tvorbou vnitřních předpisů, pracovním právem, provozními záležitostmi. Poté absolvovala koncipientskou praxi ve všech oblastech práva, včetně trestního (hospodářské trestné činy) a rodinného. Od roku 2014 působí jako samostatný advokát se specializací na zdravotnické právo, zabývá se provozem zdravotnických zařízení a tvorbou vnitřních předpisů.