ONLINE SEMINÁŘ
Požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích

Praktický online seminář s množstvím příkladů a návody na realizaci požadavků Nařízení EU MDR 2017/745

Seznámíte se a porozumíte novým požadavkům Nařízení EU MDR 2017/745. Budete vědět, jak tyto požadavky implementovat. Porozumíte kdy a jak realizovat klinické hodnocení/zkoušky a klinické sledování. Získáte praktické rady a návody na realizaci požadavků zejména managementu kvality a řízení rizik životního cyklu zdravotnického prostředku.

V pohodlí a bezpečí svých pracoven sledujte online seminář, který Vás plně seznámí s veškerými požadavky Nařízení tak, jak jsou kladeny na hospodářské subjekty. 

Studujte z pohodlí vašich pracoven. Sami si zvolte dobu, po jakou chcete problematiku studovat. Můžete se opakovaně vracet k důležitým pasážím. 

Podrobnosti o ONLINE semináři

Cílová skupina
Seminář je určený pro výrobce zdravotnických prostředků, dovozce, distributory, osoby provádějící servis, zplnomocněné zástupce ZP a ostatní zainteresované strany v životním cyklu zdravotnického prostředku (návrh, vývoj, výroba, distribuce, skladování, dovoz, výdej, prodej, servis, vyřazení z provozu).

Program

-  Úvod do semináře

- I. část Nové požadavky vyplývající z Nařízení 2017/745 na výrobce zdravotnických prostředků, dovozce, distributory, osoby provádějící servis a zplnomocněné zástupce ZP, informace o připravované legislativě 

- II. část Požadavky EU MDR 2017/745 na realizaci klinického hodnocení, klinických zkoušek a klinického sledování po uvedení zdravotnického prostředku na trh

- III. část Požadavky Nařízení 2017/745 na řízení rizik včetně modelových příkladů a názorné ukázky risk managementu životního cyklu zdravotnického prostředku

Certifikát
Seminář je zakončený udělením certifikátu o absolvování semináře, který Vám zašleme v elektronické podobě na uvedený e-mail.

Lektorky
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, auditorka, konzultantka, lektorka)
Mgr. Marie Plíšková (advokátka, specialistka na zdravotnické právo)
MVDr. Veronika Valdová (specialistka na zpracování klinických hodnocení a design klinických zkoušek)

Cena
dle zvolené délky přístupu, viz CENÍK, délku si zvolte při REGISTRACI