Osobní ochranné prostředky

SLUŽBY pro výrobce

Zaměřujeme se na risk management osobních ochranných prostředků českých a slovenských výrobců. Nastavujeme, realizujeme a dokumentujeme kompletní proces managementu rizik v souladu s požadavky legislativy a evropských norem. Publikujeme novinky pro širokou odbornou veřejnost.


Vyberte si z nabídky našich služeb pro OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Management rizik

  • realizace a/nebo konzultace managementu rizik v souladu s požadavky Nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a ISO 14971:2019
  • vytvoření kompletní dokumentace (Plán managementu rizik, Analýza rizik, Hodnocení rizik, Kontrola rizik včetně analýzy přínosů a rizik, Hodnocení celkového zbytkového rizika a Zpráva managementu rizik, aj.)

  • audit požadavků Nařízení 2016/425 a ISO 14971:2019 na management rizik OOP

  • webová aplikace pro kompletní správu a dokumentaci managementu rizik OOP (pro OOP momentálně ve fázi vývoje)