Požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích 

Praktický seminář s množstvím příkladů a návody na realizaci požadavků Nařízení EU MDR 2017/745

Seznámíte se a porozumíte novým požadavkům Nařízení EU MDR 2017/745. Budete vědět, jak tyto požadavky implementovat. Porozumíte kdy a jak realizovat klinické hodnocení/zkoušky a klinické sledování. Získáte praktické rady a návody na realizaci požadavků zejména managementu kvality a řízení rizik životního cyklu zdravotnického prostředku. 

Termíny prezenčních seminářů:

ipravte se na nové požadavky EU MDR 2017/745 v klidu a bez zbytečně velkých výdajů nebo sankcí ze strany notifikovaných osob.

Podrobnosti o semináři níže

Cílová skupina
Seminář je určený pro výrobce zdravotnických prostředků, dovozce, distributory, osoby provádějící servis, zplnomocněné zástupce ZP a ostatní zainteresované strany v životním cyklu zdravotnického prostředku (návrh, vývoj, výroba, distribuce, skladování, dovoz, výdej, prodej, servis, vyřazení z provozu).

Program
09:00 - 09:10
Úvod semináře 

09:10 - 10:25
Nové požadavky vyplývající z Nařízení EU MDR 2017/745 na výrobce zdravotnických prostředků, dovozce, distributory, osoby provádějící servis a zplnomocněné zástupce ZP 

10:25 - 10:30
Přestávka

10:30 - 11:05
Požadavky EU MDR 2017/745 na realizaci klinické studie/zkoušky a klinické sledování 

11:05 - 11:15
Přestávka

11:15 - 12:25
Požadavky EU MDR 2017/745 na zavedení managementu kvality a rizik včetně modelových příkladů a praktické ukázky (včetně metodiky)
risk managementu životního cyklu zdravotnického prostředku

12:25 - 12:30
Prostor pro dotazy, rozloučení

Po skončení semináře bude možnost zájemcům zodpovědět dotazy, na které se nedostalo během semináře nebo navázat konzultacemi.

Lektorky
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, auditorka, konzultantka, lektorka)
Mgr. Marie Plíšková (advokátka, specialistka na zdravotnické právo)
MVDr. Veronika Valdová (specialistka na zpracování klinických hodnocení a design klinických zkoušek)

Certifikát
Seminář je zakončený udělením certifikátu o absolvování semináře.

Cena
1.750 Kč / 66,62  (přepočteno dle aktuálního kurzu) bez DPH (nejsme plátci)
V ceně jsou zahrnuty veškeré studijní materiály, tištěný certifikát a občerstvení.

Při objednávce semináře pro 3 až 5 osob za jednu společnost bude uplatněna SLEVA 5 %.
Při objednávce semináře pro 6 a více osob za jednu společnost bude uplatněna SLEVA 10 %.  

Fotogalerie z našich seminářů