SLEVA 15 % od 3 účastníků za 1 společnost

Virtuální seminář

Požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích 

Seznámíte se a porozumíte požadavkům Nařízení EU MDR 2017/745. Budete vědět, jak tyto požadavky implementovat. Porozumíte kdy a jak realizovat klinické hodnocení/zkoušky a klinické sledování. Získáte praktické rady a návody na realizaci požadavků zejména managementu kvality a řízení rizik životního cyklu zdravotnického prostředku.

Aktuální termíny

INFORMUJTE MĚ O NOVÉM TERMÍNU


Ceny jsou uvedeny bez DPH, jsme plátci.  

Podrobnosti o semináři

Cílová skupina
Seminář je určený pro výrobce zdravotnických prostředků, dovozce, distributory, osoby provádějící servis, zplnomocněné zástupce ZP a ostatní zainteresované strany v životním cyklu zdravotnického prostředku (návrh, vývoj, výroba, distribuce, skladování, dovoz, výdej, prodej, servis, vyřazení z provozu).

Program
09:00 - 09:05
Úvod semináře 

09:05 - 10:20
1. část - Obecné požadavky vyplývající z Nařízení EU MDR 2017/745 na výrobce zdravotnických prostředků, dovozce, distributory, osoby provádějící servis a zplnomocněné zástupce ZP 

10:20 - 10:30
Přestávka

10:30 - 11:25
2. část - Požadavky EU MDR 2017/745 na klinická hodnocení a následné sledování

11:25 - 11:30
Přestávka

11:30 - 12:25
3. část - Požadavky EU MDR 2017/745 na zavedení managementu rizik a kvality, modelové příklady a praktické ukázky (včetně metodiky)
risk managementu životního cyklu zdravotnického prostředku

12:25 - 12:30
Prostor pro dotazy, rozloučení

Vždy po skončení jednotlivé části semináře bude prostor na vaše dotazy. 
Po skončení semináře lze navázat konzultacemi.

Lektorky
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, auditorka, konzultantka, lektorka)
Mgr. Marie Plíšková (advokátka, specialistka na zdravotnické právo)
MVDr. Veronika Valdová (specialistka na zpracování klinických hodnocení a design klinických zkoušek)

Certifikát
Seminář je zakončený udělením certifikátu o absolvování semináře.

Cena
1.860 Kč / 74  bez DPH
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a certifikát. Vše zasíláme elektronicky.

Cenová zvýhodnění
Při objednávce semináře pro 3 až 5 osob za jednu společnost bude uplatněna SLEVA 15 %.
Při objednávce semináře pro 6 a více osob za jednu společnost bude uplatněna SLEVA 20 %.