ONLINE SEMINÁŘ
Management rizik zdravotnického prostředku podle Nařízení EU MDR 2017/745

Praktický seminář, na kterém se naučíte naplnit požadavky MDR 2017/745 na řízení rizik zdravotnického prostředku

Budete umět vytvořit plán managementu rizik pro Váš zdravotnický prostředek podle nových požadavků ISO 14971:2019. Budete schopni vydefinovat proces životního cyklu zdravotnického prostředku a identifikovat relevantní nebezpečí. Odnesete si šablony škál pro hodnocení pravděpodobnosti, závažnosti a odhalitelnosti včetně vzorové metodiky pro analýzu rizik Vašich zdravotnických prostředků. 

Praktické návody a vyzkoušené postupy realizace managementu rizik zejména pro výrobce, distributory a zplnomocněné zástupce.

NAVÍC - audit požadavků na řízení rizik podle MDR 2017/745

Podrobnosti o semináři níže

Cílová skupina
Seminář je určený pro výrobce, distributory a zplnomocněné zástupce zdravotnických prostředků a ostatní hospodářské subjekty.

Seminář je vhodný pro managery rizik, managery kvality, vedoucí pracovníky a ostatní zaměstnance, kteří se podílí na řízení rizik v návrhu, výzkumu, vývoji, výrobě, skladování, logistice, použití a likvidaci zdravotnických prostředků včetně záručního a pozáručního servisu a reklamací. 

Pro absolvování semináře nejsou definované žádné vstupní požadavky na předešlé vzdělání nebo pracovní zkušenost.

Program

- Úvod do semináře

- I. část Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku I. (vytvoření konceptu, tj. funkčního návrhu managementu rizik jako integrální součásti managementu kvality, popis procesu managementu rizik pro daného účastníka semináře)

- II. část Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku II. (definování životního cyklu zdravotnického prostředku, formulování a identifikace hrozeb, vytvoření hodnotících škál pro příčinu a závažnost hrozby)

- III. část Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku III. (analýza rizik, tj. vyhodnocení příčiny a závažnosti jednotlivých hrozeb, posouzení akceptovatelnosti rizik a určení zbytkových rizik, vytvoření nápravných opatření) 

Certifikát
Seminář je zakončený udělením certifikátu o absolvování semináře, který Vám zašleme v elektronické podobě na uvedený e-mail.

Lektorka
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, auditorka, konzultantka, lektorka)

Cena
dle zvolené délky přístupu, viz CENÍK, délku si zvolte při REGISTRACI