Semináře  

VIRTUÁLNĚ Management rizik podle ISO 14971:2019, Nařízení MDR 2017/745 a IVD 2017/746

Klinické hodnocení, povýrobní klinická sledování PMCF podle Nařízení MDR 2017/745

ONLINE Požadavky Nařízení MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích