Realizujeme, konzultujeme, vzděláváme

Zaměření našich služeb

Jsme česká společnost s dominantním zaměřením na risk management zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a osobních ochranných prostředků českých a slovenských výrobců a dalších hospodářských subjektů. Nastavujeme, realizujeme a dokumentujeme kompletní proces managementu rizik v souladu s požadavky legislativy a evropských norem. Mimo tuto oblast poskytujeme realizaci a poradenství v oblasti managementu kvality, klinického hodnocení včetně PMCF, právních konzultací a auditní činnosti. Pořádáme virtuální a prezenční vzdělávací akce s aktuální tématikou a publikujeme novinky pro širokou odbornou veřejnost.

Zaměřujeme se na

služby pro výrobce zdravotnických prostředků a ostatní hospodářské subjekty

služby pro výrobce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

služby pro výrobce osobních ochranných prostředků