Vyvíjíme unikátní aplikaci 
pro řízení rizik zdravotnických prostředků

Splňte požadavky Nařízení 2017/745 na analýzu rizik a dokumentaci celého procesu řízení rizik životního cyklu zdravotnického prostředku.

  • analýza rizik podle ISO 14971:2019 včetně identifikace, analýzy
    a vyhodnocení ne/akceptovatelných rizik
  • výběr z předefinovaných sub-procesů/fází a procesních kroků
    a z desítek nebezpečí/nebezpečných situací

  • generování přehledných reportů, ukládání nebo jejich tisk

  • podpora rolí managera rizik, vlastníků rizik, managera kvality, experta na klinické hodnocení a jiných v celém procesu

  • dokumentace Plánu řízení rizik včetně povinných částí podle Nařízení 2017/745 a ISO 14971:2019, šablona Plánu řízení rizik

jednoduše, intuitivně a přehledně na jednom místě