MVDr. Veronika Valdová

Po vystudování veterinární medicíny na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně se profesně začala profilovat ve farmaceutickém průmyslu se zaměřením na farmakovigilanci a klinický výzkum. Působila na odborných pozicích ve společnosti IVAX Pharmaceuticals a od roku 2006 ve Velké Británii pro globální generické farmaceutické společnosti. Zodpovídala za zpracování bezpečnostních informací o léčivech a zdravotnických prostředcích a vyhotovovala souhrnné zprávy o bezpečnosti léčiv pro předložení příslušným úřadům. Krátce působila na SÚKLu, kde zpracovávala nápravná opatření v terénu. 

Od roku 2013 se zaměřuje na poradenství v oblasti farmaceutického průmyslu, klinického výzkumu, informatiky ve zdravotnictví a veřejného zdraví. V oblasti zdravotnických prostředků se zabývá zejména zpracováním klinických hodnocení a plánů povýrobního sledování k podání na notifikované osoby v EU a SÚKL. Dále je profesně zaměřena na zpracování souhrnu literatury k podpoře podání a připravuje design studie a protokoly pro klinické zkoušky. 

Je autorkou série článků o dostupnosti nepostradatelných léčiv v ČR, které byly publikovány v časopise Remedia. Publikovala následující odborné články: 

Dostupnost nepostradatelných léčiv v ČR a v Maďarsku https://www.aretezoe.com/...nes, 

Farmakovigilanční workshop (2022) https://www.aretezoe.com/...hop 

Sledování bezpečnosti léčiv https://www.aretezoe.com/...nce 

Ve spolupráci s Institutem managementu rizik s.r.o. lektoruje od roku 2019 seminář Klinické hodnocení a prakticky realizuje klinické hodnocení, PMCF a PMS pro výrobce zdravotnických prostředků.

V roce 2020 získala certifikát GETTING READY FOR THE MDR BY NO2265  (3 EC International). Absolvovala celou řadu webinářů, seminářů a vzdělávacích akcí tematicky zaměřených na problematiku MDR pořádaných nejrůznějšími subjekty jako např. SÚKL.