MVDr. Veronika Valdová

Studovala veterinární medicínu na Veterinární a Farmaceutické Univerzitě v Brně. Krátce pracovala v oblasti výživy a preventivní medicíny hopodářských zvířat na Jižní Moravě. V roce 2004 změnila profesi a nastoupila do firmy IVAX Pharmaceuticals v Opavě, kde se začala zabývat bezpečností léčiv. U farmakovigilance a klinického výzkumu zůstala i po přesunu do Velké Británie v roce 2006, kde pracovala pro globální generické farmaceutické firmy. Zabývala se zejména zpracováním lékařské literatury a psaním zpráv o bezpečnosti léčiv a jiných odborných textů a zpracováním hlášení z pomarketingového sledování a z klinických studií. V roce 2012-13 působila na oddělení vigilance zdravotnických prostředků na SÚKLu, kde zpracovávala bezpečnostní nápravná opatření. Od roku 2013 se  zaměřuje na poradenství v oblasti farmaceutického průmyslu, klinického výzkumu, informatiky ve zdravotnictví a veřejného zdraví. V roce 2019 se také začala zabývat inovativními řešeními v oblasti monitorování bezpečnosti a účinnosti léčiv a zdravotnických prostředků. Je autorkou řady odborných textů v angličtině i v češtině (např. časopis Remedia). Je hlavní autorkou studie o dostupnosti nepostradatelných léčiv v ČR (Market Research). V oblasti zdravotnických prostředků se zabývá především zpracování klinických hodnocení a designem klinických zkoušek.