Zdravotnické prostředky

SLUŽBY pro výrobce a další hospodářské subjekty

Zaměřujeme se na risk management zdravotnických prostředků českých a slovenských hospodářských subjektů. Nastavujeme, realizujeme a dokumentujeme kompletní proces managementu rizik v souladu s požadavky legislativy a evropských norem. Mimo tuto oblast poskytujeme realizaci a poradenství v oblasti managementu kvality, klinického hodnocení včetně PMCF, právních konzultací a auditní činnosti. Pořádáme pro vás vzdělávací akce s aktuální tématikou a publikujeme novinky pro širokou odbornou veřejnost.


Vyberte si z nabídky našich služeb pro ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Management rizik

 • webová aplikace IDARapp pro kompletní správu a dokumentaci řízení rizik prostředků
 • realizace a/nebo konzultace managementu rizik v souladu s požadavky Nařízení MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích a ISO 14971:2019 
 • vytvoření kompletní dokumentace (Plán managementu rizik, Analýza rizik, Hodnocení rizik, Kontrola rizik včetně analýzy přínosů a rizik, Hodnocení celkového zbytkového rizika a Zpráva managementu rizik, aj.)

 • audit požadavků Nařízení MDR 2017/745 a ISO 14971:2019 na management rizik zdravotnických prostředků

 • vzdělávací akce Management rizik zdravotnických prostředků a prostředků IVD podle ISO 14971:2019, Nařízení MDR 2017/745 a IVDR 2017/746 


Klinické hodnocení, PMCF, PSUR, PMS, SSCP

 • realizace a/nebo konzultace klinického hodnocení a PMCF podle požadavků Nařízení MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích 
 • vyhodnocení klinických důkazů a doporučení dalšího postupu
 • vytvoření kompletní dokumentace (Plán klinického hodnocení, Zpráva o klinickém hodnocení, Plán PMCF a Zpráva PMCF, Plán PMS, Zpráva PMS, PSUR, SSCP) 

Vytvoření, revize technické dokumentace

 • vytvoření technické dokumentace podle požadavků Nařízení MDR 2017/745
 • revize stávající technické dokumentace a její přizpůsobení požadavkům Nařízení MDR 2017/745
 • dlouhodobá správa technické dokumentace a úprava ad hoc podle potřeb klienta s ohledem na požadavky legislativy, norem oznámeného subjektu či SÚKL aj. 

Právní konzultace a auditní činnost

 • právní konzultace a vypracování posudků v souvislosti s požadavky Nařízení MDR 2017/745 a příslušné legislativy
 • audit požadavků Nařízení MDR 2017/745 a příslušné legislativy na zdravotnický prostředek

Management kvality

 • realizace a/nebo konzultace managementu kvality podle požadavků Nařízení MDR 2017/745 a ISO 13485:2016
 • vytvoření kompletní dokumentace 
 • audit požadavků Nařízení MDR 2017/745 a ISO 13485 na systém managementu kvality zdravotnických prostředků 

Analýza rizik KB a GDPR vašich SW

 • analýza rizik kybernetické bezpečnosti SW / App, které jsou zdravotnickým prostředkem nebo jsou součástí zdravotnického prostředku
 • analýza rizik ochrany osobních údajů zpracovávaných v SW / App, které jsou zdravotnickým prostředkem nebo jsou součástí zdravotnického prostředku
 • vytvoření Zprávy o analýze rizik kybernetické bezpečnosti / ochrany osobních údajů (GDPR)